Elonvaalijat on jättänyt kriittisen lausunnon Suomen raporttiin YK:n ihmisoikeusneuvostolle

Elonvaalijat on jättänyt kriittisen lausunnon Suomen YK:n ihmisoikeusneuvoston yleismaailmallisen määräaikaistarkastelun (UPR) neljännen tarkastelukierroksen raporttiluonnokseen

Yleismaailmallinen määräaikaistarkastelu (Universal Periodic Review, UPR) on YK:n ihmisoikeusneuvoston yhteyteen perustettu valtioiden välisen vertaistarkastelun mekanismi. Sen avulla neuvosto tarkastelee noin neljän vuoden välein kaikkien YK:n jäsenvaltioiden ihmisoikeustilannetta. Suomen neljäs tarkastelu on marraskuussa 2022. Tarkastelua varten Suomen on laadittava tiivis raportti kansallisista ihmisoikeustoimistaan ja edellisen tarkastelukierroksen suositusten täytäntöönpanon onnistumisesta.

Ulkoministeriö on pyytänyt lausuntoja siitä, miten edellisen UPR-tarkastelun suositusten täytäntöönpano on onnistunut ja mitä haasteita tai puutteita Suomella edelleen on ihmisoikeuksien toteutumisen osalta. Elonvaalijat on jättänyt lausunnon, joka tuo esiin paitsi poliisin puolueellista toimintaa Elonvaalijoiden ja Elokapinan osalta, myös nykyiseen rahankeräyslakiin liittyvän rakenteellisen puutteen, joka mahdollistaa strategisten häirintäkanteiden (SLAPP) käyttämisen kansalaisyhteiskuntaan osallistumista ja ihmisoikeuksia rajoittavalla tavalla.