Lehdistötiedote - vapaa julkaistavaksi heti

Elonvaalijoiden syytteet kaatuivat oikeudessa – yhdistys jatkaa Elokapinan tukemista

Helsingin käräjäoikeus hylkäsi Elokapinaa taloudellisesti tukeneen yhdistyksen, Elonvaalijat ry:n, syytteet. Yhdistystä ja sen hallituksen jäseniä oli syytetty rahankeräysrikoksesta, jonka syyttäjä muutti viime hetkellä syytteeksi väärän todistuksen antamisesta viranomaiselle. Yhdistys oli järjestänyt pienkeräyksiä Elokapinan kesä- ja syyskapinaa varten vuonna 2021.

Käräjäoikeuden tuomiossa todetaan, että Elokapinan mielenosoitukset nauttivat perustuslain suojaa. Näin ollen kerätyt varat on käytetty lainmukaiseen tarkoitukseen. Helsingin käräjäoikeus katsoo riidattomaksi, että varat on käytetty siihen lailliseen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty. Tuomioistuin on päätöksessään todennut kaikki syyttäjän esittämät väitteet perättömiksi ja määrännyt Elonvaalijoihin kohdistuneen 20 000 euron takavarikon purettavaksi.

“Mahtavaa, että syytteet kaatuivat! Olisimme toki toivoneet, että syyttäjä olisi jättänyt haasteen sikseen syyttämisen tarkoituksettomuuden vuoksi. Tämä oikeusprosessi on tuntunut kafkamaiselta kyykytykseltä, kun meitä vastaan on yritetty keksiä jos jonkinlaisia rikosepäilyjä, samalla kun yhdistyksen koko varallisuus on ollut kaksi ja puoli vuotta takavarikossa ja yhdistys on ollut lähes toimintakyvytön”, sanoo Elonvaalijat ry:n puheenjohtaja Lauri Kangassalo.

“Seuraavaksi aiomme käyttää alunperin kerätyt varat Elokapinan tukemiseen niin pitkälti alkuperäisiä tarkoituksia mukaillen kuin mahdollista. 2021 vuoden kesä- ja syyskapinaan emme niitä voi toki käyttää, joten meidän pitää keskustella Elokapinan kanssa, mihin varat tulisi kohdentaa. Aiomme myös jatkaa varainhankintatoimintaa tulevaisuudessa normaalisti Elokapinan ja mahdollisesti myös muiden ruohonjuuritason toimijoiden kanssa.” Kangassalo jatkaa.

“Tällaisten uutisten myötä on kevyt mieli jatkaa kevättä ja toimintaa. Erityisen iloisen päätöksestä tekee tietenkin se, että kaikkien asiakokonaisuuden vastaajien syytteet kaatuivat,” Elonvaalijoiden vuoden 2021 hallituksen puheenjohtaja Lotta Hyvärinen toteaa. “Elonvaalijoiden syyte asettuu laajempaan kuvaan, jossa on kyse useista poliisin nostamista rikollistamisepäilyistä Elokapinaa kohtaan. Kaikilla on ollut heikot perusteet, mikä näkyy myös tuomioiden lopputuloksessa.” Hyvärinen lopettaa.

Haastattelypyynnöt ja lisätiedot

Lotta Hyvärinen, 045 636 2333 info@elonvaalijat.fi

Elonvaalijoiden aiemmat tiedotteet: https://elonvaalijat.fi/tiedotteet/


Kutsu kokoukseen

Elonvaalijat ry:n vuoden 2022-2023 toimikauden päättävä vuosikokous pidetään 05.03.2023 etänä jitsissä. Kokous alkaa klo 14. Lisätiedot ja esityslista löytyvät kutsusta, joka on lähetetty jäsenille sähköpostitse. Jos haluat tulla mukaan toimintaan tai sinulla on kysyttävää käytännönjärjestelyistä, ota yhteyttä info@elonvaalijat.fi

Elonvaalijoiden toimintaa voit myös kannattaa liittymällä kannatusjäseneksi.


Elonvaalijat on jättänyt kriittisen lausunnon Suomen YK:n ihmisoikeusneuvoston yleismaailmallisen määräaikaistarkastelun (UPR) neljännen tarkastelukierroksen raporttiluonnokseen

Yleismaailmallinen määräaikaistarkastelu (Universal Periodic Review, UPR) on YK:n ihmisoikeusneuvoston yhteyteen perustettu valtioiden välisen vertaistarkastelun mekanismi. Sen avulla neuvosto tarkastelee noin neljän vuoden välein kaikkien YK:n jäsenvaltioiden ihmisoikeustilannetta. Suomen neljäs tarkastelu on marraskuussa 2022. Tarkastelua varten Suomen on laadittava tiivis raportti kansallisista ihmisoikeustoimistaan ja edellisen tarkastelukierroksen suositusten täytäntöönpanon onnistumisesta.

Ulkoministeriö on pyytänyt lausuntoja siitä, miten edellisen UPR-tarkastelun suositusten täytäntöönpano on onnistunut ja mitä haasteita tai puutteita Suomella edelleen on ihmisoikeuksien toteutumisen osalta. Elonvaalijat on jättänyt lausunnon, joka tuo esiin paitsi poliisin puolueellista toimintaa Elonvaalijoiden ja Elokapinan osalta, myös nykyiseen rahankeräyslakiin liittyvän rakenteellisen puutteen, joka mahdollistaa strategisten häirintäkanteiden (SLAPP) käyttämisen kansalaisyhteiskuntaan osallistumista ja ihmisoikeuksia rajoittavalla tavalla.


Liity Elonvaalijat ry:n kannatusjäseneksi!

Auta meitä tukemaan ruohonjuuritason ympäristöliikehdintää liittymällä yhdistyksen kannatusjäseneksi! Kannatusjäsenyys maksaa 50 euroa vuodessa. Kannatusjäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa.

➞ Liity täyttämällä jäsenhakulomake.

Mitä Elonvaalijat tekee?

Elonvaalijat ry tukee tällä hetkellä Elokapinaa korvaamalla toiminnasta aiheutuvia kuluja sekä jatkuvia menoja, kuten palvelinkustannuksia. Jatkossa on myös mahdollista, että Elonvaalijat tarjoaa tukeaan Elokapinan lisäksi muille Elonvaalijoiden arvot täyttäville ruohonjuuritason ympäristötoimijoille. Elonvaalijat ei rahoita lainvastaista toimintaa, eikä tarjoa taloudellista tukea sakkoihin.

➞ Lue meistä lisää täällä.


Kutsu kokoukseen

Elonvaalijat ry:n vuoden 2021-2022 toimikauden päättävä vuosikokous pidetään 26.02.2022 etänä jitsissä. Kokous alkaa klo 15. Lisätiedot ja esityslista löytyvät kutsusta, joka on lähetetty jäsenille sähköpostitse. Jos haluat tulla mukaan toimintaan tai sinulla on kysyttävää käytännönjärjestelyistä, ota yhteyttä info@elonvaalijat.fi