Elonvaalijoiden järjestämä tukikeräys Elokapinalle on tullut täyteen!

(Scroll down for English version)

Kevään oikeusvoiton jälkeen Elonvaalijat on palannut jälleen tukemaan Elokapinaa tukikeräyksillä. Kesä-heinäkuussa keräsimme rahaa 10000€ pienkeräyksellä Elokapinan syksyn kampanjaa varten.

Huom! Pienkeräys on päättynyt ti 09.07.2024, koska saavutimme pienkeräyksen sallitun enimmäismäärän 10000€. Kiitos kaikille lahjoittajille!

Kerättyjen varojen käyttötarkoitus

Kerätyt varat käytetään Elokapinan syksyn 2024 ympäristö­ ja ilmastokriisin yhteiskunnallisia vaikutuksia julkiseen keskusteluun nostavan kampanjan järjestämisestä aiheutuneiden kustannusten kattamiseen. Kustannuksiin sisältyy mm. painotuotteita; tapahtumainfrastruktuurin kulut, kuten telttojen vuokraaminen, tapahtumasähkö ja tarjottava ruoka; tapahtumalogistiikkaan liittyvät kustannukset; sekä tapahtumiin osallistujien kohtuulliset matkakulut.

Mikäli kaikkia lahjoituksia ei saada käytettyä kampanjan järjestämiseen, ne käytetään Elokapinan käyttämän verkkoinfrastruktuurin (palvelimet, domainit, pilvipalvelut yms) kulujen ja tilakulujen kattaminen.

Elonvaalijat ry:n yhteystiedot

Verkkosivut: elonvaalijat.fi
Sähköposti: info@elonvaalijat.fi
Postiosoite: Vellamonkatu 30 B, 3krs. 00550 Helsinki
Pienkeräysnumero: RA/2024/982


Elonvaalijat ry’s small fundraiser to support Extinction Rebellion Finland has been closed!

Note! Fundraiser has been closed on Tuesday 9, July 2024 due to reaching the upper limit 10000€. We send our gratitude to all who donated!

Would you like to financially support Elokapina’s activities? You can now donate money for Elokapina’s Autumn campaign through a small fundraiser via Elonvaalijat association! After the legal victory in the spring, Elonvaalijat is returning to support Elokapina through small fundraisers.

Purpose of use

The raised funds will be used to cover the costs of organizing Elokapina’s fall 2024 campaign to raise public discussion about the societal impacts of the environmental and climate crisis. The costs include printed materials; event infrastructure costs such as renting tents, event electricity and catered food; costs related to event logistics; as well as reasonable travel costs for event participants. The secondary purpose for using the small collection funds is to cover the costs of the online infrastructure used by Elokapina (servers, domains, cloud services, etc.) and premises costs.

Fundraising permit number: RA/2024/982


Lehdistötiedote - vapaa julkaistavaksi heti

Elonvaalijoiden syytteet kaatuivat oikeudessa – yhdistys jatkaa Elokapinan tukemista

Helsingin käräjäoikeus hylkäsi Elokapinaa taloudellisesti tukeneen yhdistyksen, Elonvaalijat ry:n, syytteet. Yhdistystä ja sen hallituksen jäseniä oli syytetty rahankeräysrikoksesta, jonka syyttäjä muutti viime hetkellä syytteeksi väärän todistuksen antamisesta viranomaiselle. Yhdistys oli järjestänyt pienkeräyksiä Elokapinan kesä- ja syyskapinaa varten vuonna 2021.

Käräjäoikeuden tuomiossa todetaan, että Elokapinan mielenosoitukset nauttivat perustuslain suojaa. Näin ollen kerätyt varat on käytetty lainmukaiseen tarkoitukseen. Helsingin käräjäoikeus katsoo riidattomaksi, että varat on käytetty siihen lailliseen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty. Tuomioistuin on päätöksessään todennut kaikki syyttäjän esittämät väitteet perättömiksi ja määrännyt Elonvaalijoihin kohdistuneen 20 000 euron takavarikon purettavaksi.

“Mahtavaa, että syytteet kaatuivat! Olisimme toki toivoneet, että syyttäjä olisi jättänyt haasteen sikseen syyttämisen tarkoituksettomuuden vuoksi. Tämä oikeusprosessi on tuntunut kafkamaiselta kyykytykseltä, kun meitä vastaan on yritetty keksiä jos jonkinlaisia rikosepäilyjä, samalla kun yhdistyksen koko varallisuus on ollut kaksi ja puoli vuotta takavarikossa ja yhdistys on ollut lähes toimintakyvytön”, sanoo Elonvaalijat ry:n puheenjohtaja Lauri Kangassalo.

“Seuraavaksi aiomme käyttää alunperin kerätyt varat Elokapinan tukemiseen niin pitkälti alkuperäisiä tarkoituksia mukaillen kuin mahdollista. 2021 vuoden kesä- ja syyskapinaan emme niitä voi toki käyttää, joten meidän pitää keskustella Elokapinan kanssa, mihin varat tulisi kohdentaa. Aiomme myös jatkaa varainhankintatoimintaa tulevaisuudessa normaalisti Elokapinan ja mahdollisesti myös muiden ruohonjuuritason toimijoiden kanssa.” Kangassalo jatkaa.

“Tällaisten uutisten myötä on kevyt mieli jatkaa kevättä ja toimintaa. Erityisen iloisen päätöksestä tekee tietenkin se, että kaikkien asiakokonaisuuden vastaajien syytteet kaatuivat,” Elonvaalijoiden vuoden 2021 hallituksen puheenjohtaja Lotta Hyvärinen toteaa. “Elonvaalijoiden syyte asettuu laajempaan kuvaan, jossa on kyse useista poliisin nostamista rikollistamisepäilyistä Elokapinaa kohtaan. Kaikilla on ollut heikot perusteet, mikä näkyy myös tuomioiden lopputuloksessa.” Hyvärinen lopettaa.

Haastattelypyynnöt ja lisätiedot

Lotta Hyvärinen, 045 636 2333 info@elonvaalijat.fi

Elonvaalijoiden aiemmat tiedotteet: https://elonvaalijat.fi/tiedotteet/


Kutsu kokoukseen

Elonvaalijat ry:n vuoden 2022-2023 toimikauden päättävä vuosikokous pidetään 05.03.2023 etänä jitsissä. Kokous alkaa klo 14. Lisätiedot ja esityslista löytyvät kutsusta, joka on lähetetty jäsenille sähköpostitse. Jos haluat tulla mukaan toimintaan tai sinulla on kysyttävää käytännönjärjestelyistä, ota yhteyttä info@elonvaalijat.fi

Elonvaalijoiden toimintaa voit myös kannattaa liittymällä kannatusjäseneksi.


Elonvaalijat on jättänyt kriittisen lausunnon Suomen YK:n ihmisoikeusneuvoston yleismaailmallisen määräaikaistarkastelun (UPR) neljännen tarkastelukierroksen raporttiluonnokseen

Yleismaailmallinen määräaikaistarkastelu (Universal Periodic Review, UPR) on YK:n ihmisoikeusneuvoston yhteyteen perustettu valtioiden välisen vertaistarkastelun mekanismi. Sen avulla neuvosto tarkastelee noin neljän vuoden välein kaikkien YK:n jäsenvaltioiden ihmisoikeustilannetta. Suomen neljäs tarkastelu on marraskuussa 2022. Tarkastelua varten Suomen on laadittava tiivis raportti kansallisista ihmisoikeustoimistaan ja edellisen tarkastelukierroksen suositusten täytäntöönpanon onnistumisesta.

Ulkoministeriö on pyytänyt lausuntoja siitä, miten edellisen UPR-tarkastelun suositusten täytäntöönpano on onnistunut ja mitä haasteita tai puutteita Suomella edelleen on ihmisoikeuksien toteutumisen osalta. Elonvaalijat on jättänyt lausunnon, joka tuo esiin paitsi poliisin puolueellista toimintaa Elonvaalijoiden ja Elokapinan osalta, myös nykyiseen rahankeräyslakiin liittyvän rakenteellisen puutteen, joka mahdollistaa strategisten häirintäkanteiden (SLAPP) käyttämisen kansalaisyhteiskuntaan osallistumista ja ihmisoikeuksia rajoittavalla tavalla.


Liity Elonvaalijat ry:n kannatusjäseneksi!

Auta meitä tukemaan ruohonjuuritason ympäristöliikehdintää liittymällä yhdistyksen kannatusjäseneksi! Kannatusjäsenyys maksaa 50 euroa vuodessa. Kannatusjäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa.

➞ Liity täyttämällä jäsenhakulomake.

Mitä Elonvaalijat tekee?

Elonvaalijat ry tukee tällä hetkellä Elokapinaa korvaamalla toiminnasta aiheutuvia kuluja sekä jatkuvia menoja, kuten palvelinkustannuksia. Jatkossa on myös mahdollista, että Elonvaalijat tarjoaa tukeaan Elokapinan lisäksi muille Elonvaalijoiden arvot täyttäville ruohonjuuritason ympäristötoimijoille. Elonvaalijat ei rahoita lainvastaista toimintaa, eikä tarjoa taloudellista tukea sakkoihin.

➞ Lue meistä lisää täällä.