Meistä

Mikä?

Elonvaalijat ry on kesällä 2019 perustettu rekisteröity yhdistys.


Tarkoitus

Yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on edistää tutkimukseen perustuvan ympäristötietoisuuden ja -ymmärryksen leviämistä.

Elonvaalijat ry pyrkii tukemaan ruohonjuuritason ympäristöliikehdinnän syntyä. Yhdistyksen pääpaino on tukea toimijoita, jotka

  1. nostavat julkiseen keskusteluun tuoreinta tieteeseen pohjaavaa asiantuntijatietoa ilmasto- ja ekologisesta kriisistä.
  2. hyödyntävät tutkittua tietoa käytännön toiminnassaan.
  3. kohdistavat toimintansa ilmastokriisin hillintään hyödyntämällä väkivallattoman suoran toiminnan taktiikoita.

Arvot

Elonvaalijat ry:n toimintaa ohjaavat seuraavat arvot:


Toiminta

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys seuraa ympäristölainsäädäntöä sekä tekee alaan liittyviä aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja sekä ottaa tarpeen mukaan kantaa tarkoituksensa alaan kuuluviin asioihin. Lisäksi yhdistys järjestää tai rahoittaa koulutustilaisuuksia ja tietopohjaista opetusta, edistää uusiutuvan ja kestävän kulttuurin tukemista muun muassa jakamalla apurahoja ja lahjoituksia. Yhdistys järjestää samanhenkisille ihmisille kohtaamispaikan ja mahdollistaa eri medioissa tapahtuvaa ympäristöasioiden esille nostamista.


Varainkeruu

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia, omistaa irtainta, kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia, myyjäisiä ja keräyksiä. Yhdistys voi lisäksi hakea joukkorahoitusta tai muuta yhdistykselle soveltuvaa rahoitusta.


Mikä on Elonvaalijoiden suhde Elokapinaan?

Elonvaalijat ry on yksittäisten henkilöiden elokuussa 2019 perustama itsenäinen yhdistys, joka tukee Elokapinan toimintaa mm. hallinnoimalla henkilörekisterejä ja mahdollistamalla luvanvaraisen varainkeruun. Elonvaalijoilla ei ole valtaa Elokapinan päätöksenteossa, eikä yhdistys osallistu Elokapinan toiminnan suunnitteluun. Kuten Elokapina, myös Elonvaalijat on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Lue lisää Elokapinasta liikkeen kotisivuilta.