Kutsu kokoukseen

Elonvaalijat ry:n ensimmäisen toimikauden päättävä vuosikokous pidetään 6.11.2020 Nuuksiossa, osallistujille järjestetään myös mahdollisuus osallistua etänä jitsissä klo 17-20. Lisätiedot ja esityslista löytyvät kutsusta, joka on lähetetty jäsenille sähköpostitse. Jos sinulla on kysyttävää käytännönjärjestelyistä, ota yhteyttä info@elonvaalijat.fi


Ilmastotietoisuuden ja ekologisen monimuotoisuuden vaalija

Ilmastokriisin ja ekologisen romahduksen aikakausi vaatii vastavoimakseen uusia ääniä ja entistä määrätietoisempaa kansalaistoimintaa. Elonvaalijat pyrkii tukemaan ruohonjuuritason liikehdinnän syntyä tuomalla julkiseen keskusteluun tuoreinta tieteeseen pohjaavaa asiantuntijatietoa ilmasto- ja ekologisesta kriisistä.