Tervetuloa *Elonvaalijoiden* kotisivuille!

Ilmastotietoisuuden ja ekologisen monimuotoisuuden vaalija

Ilmastokriisin ja ekologisen romahduksen aikakausi vaatii vastavoimakseen uusia ääniä ja entistä määrätietoisempaa kansalaistoimintaa. Elonvaalijat pyrkii tukemaan ruohonjuuritason liikehdinnän syntyä tuomalla julkiseen keskusteluun tuoreinta tieteeseen pohjaavaa asiantuntijatietoa ilmasto- ja ekologisesta kriisistä.