Rekisteriseloste

Jäsenrekisterin tietosuojaseloste

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Viimeisin muutos 29.3.2021.

1. Rekisterinpitäjä

Elonvaalijat ry

Yhteydenotot rekisteriä koskevissa asioissa: info@elonvaalijat.fi

2. Rekisterin nimi

Elonvaalijoiden jäsenrekisteri

3. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle ovat rekisterinpitäjän oikeutettu etu ja laillinen velvoite.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhdistyslain (503/1989) 11§ vaatima jäsenrekisterin ylläpito, sekä ylläpitää yhdistyksen jäsenten yhteys- ja jäsenyystietoja.

4. Rekisterin tietosisältö

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsenhakemuksissa kerätyt yhteystiedot.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot on tallennettu EU:ssa sijaitsevalle palvelimelle. Palvelin on suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Pääsy tietoihin on vain yhdistyksen hallituksella. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Tarkastusoikeus

Jokaisella rekisteriin kuuluvalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin hänestä tallennetut tiedot. Tietojen tarkistuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjällä on tarvittaessa oikeus pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa pyynnön esittäjälle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

9. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisteriin kuuluvalla henkilöllä on oikeus vaatia rekisteriin hänestä talletettujen tietojen korjausta. Tietojen korjauspyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjällä on tarvittaessa oikeus pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä toteuttaa esittäjän pyynnön EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät tiedot

Tietoja säilytetään kunnes rekisteröidyn jäsenyys yhdistyksessä päättyy.