Tiedotteet


22.10.2021

Lehdistötiedote - vapaa julkaistavaksi heti

Elokapinaa tukenut Elonvaalijat ry aikoo valittaa varojen takavarikoinnista hovioikeuteen – tutkinta tarkoitushakuinen ja takavarikko kyseenalainen

Elonvaalijat ry pitää varainkeruuseensa kohdistunutta rikosepäilyä perusteettomana, ja aikoo valittaa käräjäoikeuden 12.10. määräämästä 20000 euron vakuustakavarikosta hovioikeuteen.

Elonvaalijat ry ei katso toimineensa lain vastaisesti varainhankinnassaan. Järjestetyistä kahdesta pienkeräyksestä on ilmoitettu poliisille lain vaatimalla tavalla, ja ne on kumpikin keskeytetty ennen lainmukaisen enimmäissumman (10000€) täyttymistä. Elonvaalijat ei missään tilanteissa suoraan tue kansalaistottelemattomuutta rahallisesti, eikä esimerkiksi maksa mielenosoittajien sakkoja.

Pienkeräysten varoilla on kustannettu Elokapinan tekemiä hankintoja sen järjestämien kesä- ja syyskampanjoiden yhteydessä. Varoilla on kustannettu esimerkiksi äänentoistolaitteiden vuokria, Teosto-maksuja soitetusta musiikista, tapahtumatelttojen vuokria sekä markkinointikuluja, kuten lentolehtisten ja julisteiden painokuluja. Elonvaalijoiden tietoon ei ole tullut, että pienkeräyksillä kustannettuja hankintoja olisi käytetty lainvastaisesti.  

“Valitamme takavarikkopäätöksestä hovioikeuteen. Paitsi rikosnimikkeet, myös takavarikon määrä (20000€) on mielestämme kyseenalainen. Käsittääkseni yleinen käytäntö on, että vain osa varoista takavarikoidaan. Näin jopa tapauksissa, joissa epäilty henkilökohtainen rikoshyöty on ollut mittava. Muistutamme, että kerätyt varat on osoitettu yleishyödylliseen tarkoitukseen, määrät ovat pieniä, eikä kukaan yhdistyksen jäsenistä tai hallituksesta ole saanut henkilökohtaista hyötyä lahjoituksista. Päinvastoin, yhdistyksen toimintaa tehdään täysin vapaaehtoisvoimin”, Elonvaalijat ry:n puheenjohtaja Lotta Hyvärinen sanoo. 

“Täytyy muistaa, että mielenosoitukset itsessään eivät ole koskaan laittomia. Oikeus kokoontumisvapauteen ja sananvapauteen ovat keskeisiä perusoikeuksia, ja niiden takia mielenosoituksia tulee demokraattisessa oikeusvaltiossa sietää pitkälle – jopa silloin, kun tästä syntyy haittaa muulle yhteiskunnalle esimerkiksi väliaikaisen liikennehäiriön muodossa. Mielenosoittajat tekevät oman arvionsa ja poliisi vastaavasti omansa siitä, mikä määrä häiriötä on kohtuullista tilannetekijät huomioonottaen. Elokapinan tapauksessa osa mielenosoittajista on tehnyt eri arvion kuin poliisi ja jättänyt noudattamatta poistumiskäskyä. Tästä mielenosoittajat kantavat myös henkilökohtaisesti oikeudellisen vastuunsa”,  Hyvärinen selventää.

Poliisin toiminnassa ylilyöntejä ja asenteellisuutta

Elonvaalijoiden mukaan poliisin viimeaikaista toimintaa on syytä tarkastella kokonaisuutena kriittisesti. Takavarikkopäätöksen ajankohta osui yhteen Elokapinan järjestämän Syyskapina-kampanjan kanssa, jonka osalta Helsingin poliisin toiminta on jo saanut osakseen vahvaa kritiikkiä niin poliitikoilta kuin oikeusoppineiltakin. Poliisin voimankäyttöä tutkinut oikeustieteen tohtori Henri Rikander mm. totesi Iltalehdelle, että poliisin tilannekuva vaikutti paikoitellen sekavalta ja tiedottamisessa “mentiin metsään”. Poliisi on sittemmin myös myöntänyt julkisesti oman tilannearvionsa epäonnistuneen erityisesti Valtioneuvoston linnan mielenosoituksen kohdalla, josta on maanantaina 11.10. käynnistetty Poliisihallituksen toimesta sisäinen tutkinta. Sisäistä selvitystä poliisin toiminnasta on pyytänyt myös sisäministeriö.

Iltalehti uutisoi 29.9. että poliisin Elonvaalijoihin liittämät epäilyt kohdistuivat pienkeräyksen enimmäismäärän ylittämiseen. Poliisi kuitenkin muutti epäilyn kohdetta, ja selvittää nyt onko rahaa kerätty selvästi yleistä järjestystä tai turvallisuutta vaarantavan tai lainvastaisen toiminnan rahoittamiseksi (rahankeräyslain 6. pykälä). Elonvaalijat ry:n saaman lakiteknisen tuen mukaan on yleinen käytäntö, että rahankeräyksiin liittyvät kysymykset käsitellään poliisihallituksessa hallinnollisena prosessina, jonka puitteissa yhdistykselle viestitään mahdollisista virheistä ja epäselvyyksistä, ja tarjotaan yleensä myös mahdollisuus korjata ne. Poliisilla on myös mahdollisuus kieltää pienkeräyksen järjestäminen jo pienkeräyksestä ilmoitettaessa. Elonvaalijoiden kohdalla poliisi ei kuitenkaan toiminut näin, vaan poliisi on hyväksynyt Elonvaalijoiden jättämät pienkeräysilmoitukset ja pienkeräystilityksen pyytämättä niistä lisätietoja, selvennyksiä tai tositteita. Yhdistyksen varapuheenjohtaja Lauri Kangassalo kuvailee poliisin toimintaa seuraavasti:

​​​​​​​”Saimme tiedon meihin kohdistuvasta rikosepäilystä ensimmäisen kerran median kautta keskiviikkona 29.9., samana päivänä kun Syyskapina alkoi. Lisäksi poliisin vaatima 20 000 euron vakuustakavarikko pantiin toimeen keskiviikkona 6.10., juuri Syyskapinan päättymisen jälkeen, eli silloin kun olisimme alkaneet korvaamaan Syyskapinasta aiheutuneita kuluja Elokapinalle. Nämä seikat huomioon ottaen meidän on vaikea välttyä ajatukselta, että poliisi on tarkoitushakuisesti pyrkinyt käyttämään meihin kohdistuvaa rikostutkintaa keinona vaikuttaa Elokapinan toimintaan.”

Useissa yhteiskuntatieteilijöiden julkisissa kommenteissa on korostunut ajatus siitä, ettei Suomessa ole totuttu tai ymmärretty, että myös kansalaistottelemattomuus kuuluu oikeusvaltioon ja on yksi työkalu demokratian työkalupakissa. Politiikantutkija, Helsingin Yliopiston apulaisprofessori Tuomas Ylä-Anttila totesi STT:lle, ettei mielenosoituksia tai kansalaistottelemattomuutta voi kieltää, sillä ne ovat keskeinen osa demokratiaa. Ylä-Anttilan mukaan Suomessa on perinteisesti ajateltu, että muutokset on saatava aikaan vakiintuneen poliittisen järjestelmän kautta. Oikeus osoittaa mieltä on kuitenkin olemassa juuri siksi, ettei kaikilla ole samanlaista pääsyä vallan ytimeen.

Kangassalon mukaan asenneilmapiiri näkyy osaltaan myös poliisin ylilyönneissä, “Helsingin poliisin olisi mielestämme syytä päivittää toimintatapaansa ja asennoitumistaan tässä asiassa. Vaikka Elokapinan mielenosoituksissa osa mielenosoittajista jättäisi poistumiskäskyn noudattamatta, ei toiminta millään mittapuulla ole rinnastettavissa rikollistoimintaan. Pohjimmiltaan kyse on siitä, että tavalliset ihmiset ovat sisäistäneet ilmastotutkijoiden sanoman kaikessa kiireellisyydessään ja aktivoituneet ilmaisemaan huolensa nykyisten ilmastotoimien riittämättömyydestä. Elokapinan mielenosoitusten seurauksena ilmasto- ja ekokriisi onkin noussut yhdeksi julkisen keskustelun pääpuheenaiheista.” 

Elonvaalijat ry on vuonna 2019 perustettu Elokapinasta erillinen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää tutkimukseen perustuvan ympäristötietoisuuden ja -ymmärryksen leviämistä. Yhdistys on järjestänyt vuoden 2021 aikana kaksi pienkeräystä Elokapinan tueksi. Lisäksi yhdistys on tukenut Elokapinan toimintaa auttamalla sitä lakisääteisten henkilörekisterien hallinnoimisessa. Elonvaalijat ei osallistu Elokapinan toiminnan suunnitteluun eikä sillä ole päätäntävaltaa Elokapinassa.    

Haastattelypyynnöt ja lisätiedot

info@elonvaalijat.fi