Kutsu kokoukseen

Elonvaalijat ry:n vuoden 2021-2022 toimikauden päättävä vuosikokous pidetään 26.02.2022 etänä jitsissä. Kokous alkaa klo 15. Lisätiedot ja esityslista löytyvät kutsusta, joka on lähetetty jäsenille sähköpostitse. Jos haluat tulla mukaan toimintaan tai sinulla on kysyttävää käytännönjärjestelyistä, ota yhteyttä info@elonvaalijat.fi


Elonvaalijoiden järjestämä tukikeräys Elokapinan syyskampanjaa varten on alkanut

(Scroll down for English version)

Haluatko tukea Elokapinan toimintaa rahallisesti? Voit nyt lahjoittaa rahaa Elokapinan toteuttamaa Syyskapinaa varten Elonvaalijat ry:n pienkeräyksen kautta joko tilisiirrolla tai MobilePaylla!

Kerätyt varat käytetään ympäristö- ja ilmastokriisin yhteiskunnallisia vaikutuksia julkiseen keskusteluun nostavan kampanjan järjestämisestä aiheutuneiden kustannusten kattamiseen. Kustannuksiin sisältyy mm. julisteet ja muut painetut mainosmateriaalit; käytännön infrastruktuurin kulut, kuten telttojen ja äänentoistolaitteiden vuokraaminen; tapahtumasähköön ja logistiikkakuluihin liittyvät kustannukset; sekä tapahtumiin osallistujien kohtuulliset matkakulut.

Mikäli kaikkia lahjoituksia ei saada käytettyä kampanjan järjestämiseen, ne käytetään ruohonjuuritason ilmastoaktivismin tukemiseen tilavuokrien sekä tiloihin liittyvien kiinteiden kulujen, kuten vakuutusten ja internet-yhteyden, kustantamisen muodossa.

Huom! Pienkeräys on päättynyt ma 27.09.2021, koska saavutimme pienkeräyksen sallitun enimmäismäärän 10000€. Kiitos kaikille lahjoittajille!

Elonvaalijat ry:n yhteystiedot

Verkkosivut: elonvaalijat.fi
Sähköposti: info@elonvaalijat.fi
Postiosoite: Vellamonkatu 30 B, 3krs. 00550 Helsinki
Pienkeräysnumero: RA/2021/1135


Elonvaalijat ry is raising funds to support Extinction Rebellion Finland’s Summer Rebellion

Do you wish to support Extinction Rebellion Finland financially? It is now possible to donate funds for the Autumn Rebellion organized by Extinction Rebellion Finland via bank transfer or MobilePay in a fundraising organized by Elonvaalijat ry!

The donated funds will be used to cover the costs of running a campaign which aims to raise public awareness about the social impact of the environmental and climate crisis. The costs include e.g. posters and other printed advertising material; practical infrastructure costs, such as renting tents and sound equipment; transaction electricity and logistics costs; as well as reasonable travel expenses for event participants.

If there will be more donations than necessitated by the mentioned uses, they will be used to support grassroots climate activism in the form of rents of office and meeting spaces as well as payment of fixed costs related to the premises, such as insurance and internet access.

*Notice! The small fundraiser has been closed Monday 27th of September 2021 due to the total raised amount reaching the max allowed amount 10000€ for small fundraisers. We would like to thank all the donors!

Elonvaalijat ry contact details

Website: elonvaalijat.fi
Email: info@elonvaalijat.fi
Mail address: Vellamonkatu 30 B, 3krs. 00550 Helsinki
Fundraising permit number: RA/2021/1135


Elonvaalijoiden järjestämä tukikeräys Elokapinan kesäkampanjalle on sulkeutunut

(Scroll down for English version) Kesällä Elonvaalijat tuki suoraa ilmastotoimintaa järjestämällä Elokapinalle pienkeräyksen. Lahjoituksista suurin osa käytettiin ensisijaisesti mielenosoituksen käytännön infrastruktuuriin mm. telttojen ja PA-laitteiston vuokraamiseen, tapahtumasähköön, ja logistiikkakuluihin. Ylijäänyt osa käytettiin Elokapinan IT-infrastruktuurin (palvelimet, domain-osoitteet, yms.) ylläpitokulujen kattamiseen.

Pienkeräykseen tuli kesäkampanjan alkamisen jälkeen lahjoituksia ennätysnopeaa tahtia, ja pienkeräyksen ennalta asetettu tavoite 5000€ meni rikki yhdessä vuorokaudessa. Suljimme pienkeräyksen jo perjantaina 18.6. klo 23.59. ja lopullinen saldo oli juuri alle pienkeräyksen sallitun maksimimäärän 10000€. Kiitos kaikille lahjoittajille!

Pienkeräysnumero: RA/2021/499


Elonvaalijat ry is raising funds to support Extinction Rebellion Finland’s Summer Rebellion

In the summer, Elonvaalijat supported direct climate action by arranging a small fundraiser for Elokapina. Most of the donations were used primarily for the practical infrastructure of the demonstration, e.g. rental of tents and PA equipment, event electricity, and logistics costs. The remaining part of the was used to cover the maintenance costs of Elokapina’s IT infrastructure (servers, domain addresses, etc.).

We closed the small fundraiser as early as Friday, June 18th. at 11:59 p.m. and the final raised amount was just below the 10000€ maximum amount allowed for small collection. Thanks to all the donors!

Fundraising permit number: RA/2021/499


Kutsu kokoukseen

Elonvaalijat ry:n toisen toimikauden päättävä vuosikokous pidetään 24.02.2021 etänä jitsissä klo 18-20. Lisätiedot ja esityslista löytyvät kutsusta, joka on lähetetty jäsenille sähköpostitse. Jos haluat tulla mukaan toimintaan tai sinulla on kysyttävää käytännönjärjestelyistä, ota yhteyttä info@elonvaalijat.fi


Kutsu kokoukseen

Elonvaalijat ry:n ensimmäisen toimikauden päättävä vuosikokous pidetään 6.11.2020 Nuuksiossa, osallistujille järjestetään myös mahdollisuus osallistua etänä jitsissä klo 17-20. Lisätiedot ja esityslista löytyvät kutsusta, joka on lähetetty jäsenille sähköpostitse. Jos sinulla on kysyttävää käytännönjärjestelyistä, ota yhteyttä info@elonvaalijat.fi